• Technická studie obchvatu I/19 města Chýnov 

      Autor: Březinová Ivana; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hruška Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
      Předmětem této bakalářské práce je projekt obchvatu města Chýnov na silnici I/19. Tato práce je rozdělena na dvě části. V první části je proveden návrh formou vyhledávací studie ve třech variantách, včetně jejich vyhodnocení. ...