• Vybrané faktory ovlivňující bezpečnost silničního provozu 

      Autor: Fousová Markéta; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Slabý Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Práce je zaměřena na zmapování a analýzu vybraných faktorů, ovlivňujících bezpečnost silničního provozu. Zabývá se problematikou dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly na pozemních komunikacích. Zaměřuje se na ...