Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh variantního řešení rekonstrukce ulice Ve Strouhách v Praze 6 v režimu dopravně zklidněném 

   Author: Josef Schreier; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Charvátová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením v ulici Ve Struhách v Pražských Dejvicích. Obsahem práce je analýza stávajícího stavu křižovatek, dopravy v klidu, intenzity dopravy. Na základě průzkumů, požadavků Obecního ...
  • Návrh vhodných opatření na vybraných křižovatkách v Praze 6 

   Author: Petr Landa; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení vybraných křižovatek na Praze 6, které byly vybrány jako rizikové odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Prahy 6. V každé lokalitě byl proveden dopravní průzkum, který měl za ...