Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh variantního řešení rekonstrukce ulice Ve Strouhách v Praze 6 v režimu dopravně zklidněném 

   Author: Josef Schreier; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Charvátová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením v ulici Ve Struhách v Pražských Dejvicích. Obsahem práce je analýza stávajícího stavu křižovatek, dopravy v klidu, intenzity dopravy. Na základě průzkumů, požadavků Obecního ...
  • Návrh vhodných opatření na vybraných křižovatkách v Praze 6 

   Author: Petr Landa; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení vybraných křižovatek na Praze 6, které byly vybrány jako rizikové odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Prahy 6. V každé lokalitě byl proveden dopravní průzkum, který měl za ...
  • Rekonstrukce ulice Žižkova ve Voticích 

   Author: Gabriela Juppová; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Černý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí prostoru místní komunikace v městě Votice nacházející se ve Středočeském kraji. Návrh rekonstrukce je vypracovaný ve třech variantách, v souladu s platnými normami ČSN. Z těchto ...
  • Studie dopravního řešení lokality v městské části Praha 5 - Smíchov 

   Author: Lukáš Vala; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Cílem bakalářské práce bylo navržení dvou variantních řešení v lokalitě městské části Praha 5 – Smíchov. Vypracování studie zahrnuje seznámení se s danou lokalitou a řešenou problematikou, návrh variantních řešení lokality ...