Now showing items 1-1 of 1

  • Obchvat II/321 Černíkovice - Domašín 

   Author: Jakub Čejka; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh obchvatu pozemní komunikace II/321 procházející obcí Černíkovice - Domašín. Návrh je proveden formou studie. Dojde k přeložení silnice II. třídy II/321 mimo centrální část obce. ...