Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepce a řešení dopravy v klidu ve městě Neratovice 

   Author: Tomáš Machovec; Supervisor: Hradil Jan; Opponent: Horský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   V této bakalářské práci se řeší problematika dopravy v klidu ve městě Neratovice. K vypracování práce bylo třeba provést vlastní sčítání vozidel v uliční síti a na samostatných parkovacích plochách. Cílem bylo navrhnout ...