Now showing items 1-1 of 1

  • Parkovací plocha u distribučního skladu Červený Kostelec 

   Author: Škorpilová Aneta; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Miroslav Větrovský
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Předmětem mé bakalářské práce bylo navržení variantního řešení zpevněných ploch zásobovacího dvora a parkovacích stání nového objektu distribučního skladu a následné rozpracování výsledné varianty.