Now showing items 1-1 of 1

  • Lité asfalty s netradičními pojivy 

   Author: Landa Filip; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá výrobou litých asfaltů a jejich vlastnostmi při použití nových či netradičních druhů pojiv nebo modifikace směsi. V rešeršní části je objasněna podstata litého asfaltu a je zde i popsán ...