Now showing items 1-1 of 1

  • Variantní řešení křižovatky Božtěšická - ulice Masarykova v Ústí nad Labem 

   Author: Týcová Kateřina; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je vyhodnocení stávajícího stavu křižovatky Rondel v Ústí nad Labem a vypracování variantních řešení pro její rekonstrukci tak, aby se zvýšila kapacita a snížila nehodovost dané křižovatky. ...