Now showing items 1-1 of 1

  • Modifikované asfaltové směsi s R-materiálem do podkladních vrstev 

   Author: Petr Benda; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Buráň František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou možnosti přidávání R-materiálu do modifikovaných asfaltových směsí v podkladních vrstvách s asfaltem polymerem modifikovaným (PMB). Rešerše popisuje technologické postupy ...