Now showing items 1-1 of 1

  • Studie dopravního řešení MČ Praha - Nebušice 

   Author: Hetzerová Barbora; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je návrh úprav dopravního řešení severní části MČ Praha - Nebušice. Navržené úpravy by měly vést ke zklidnění dopravy v dané lokalitě ve smyslu transformace na zónu Tempo 30 za pomoci moderních ...