Now showing items 1-1 of 1

  • Separace asfaltových směsí při výrobě a dopravě 

   Author: Aneta Kovačová; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Suda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou separace asfaltových směsí při jejich výrobě a dopravě. V teoretické části jsou přiblíženy technologie výroby a doprava asfaltových směsí. Dále je teoretická část věnována ...