Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace cyklistické dopravy na Praze 7 

   Author: Hájková Petra; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem práce je zhodnocení stávajícího stavu cykloinfrastruktury na území hlavního města Prahy a návrh vhodných řešení pro oblast MČ Prahy 7, která by vedla k podpoře a rozvoji cyklistické dopravy. Práce se podrobněji věnuje ...