Now showing items 1-1 of 1

  • Vybrané faktory ovlivňující bezpečnost silničního provozu 

   Author: Fousová Markéta; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce je zaměřena na zmapování a analýzu vybraných faktorů, ovlivňujících bezpečnost silničního provozu. Zabývá se problematikou dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly na pozemních komunikacích. Zaměřuje se na ...