Now showing items 1-1 of 1

  • Řízené a naváděné stavební stroje v dopravním stavitelsví 

   Author: Lejskeová Lucie; Supervisor: Žák Josef; Opponent: Suda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce Řízené a naváděné stavební stroje v dopravním stavitelství se věnuje popisu současných technologií v oblasti automatického řízení strojů. Práce je rozdělená do čtyř hlavních částí. První část obecně popisuje ...