Now showing items 1-1 of 1

  • Přeložka silnice II/101 Rudná-Ptice-Unhošť, studie trasy 

   Author: Erbanová Eliška; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je studie vedení přeložky silnice II/101 v úseku mezi Rudnou a Unhoští kvůli nevyhovujícímu směrovému vedení stávající silnice II/101. V rámci této studie jsou navrženy 3 varianty. Výstupem ...