Now showing items 1-1 of 1

  • Silnice II/335 Stříbrná Skalice 

   Author: Jorová Michaela; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Vejražka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato studie se zabývá návrhem rekonstrukce silnice II/335 v úseku Stříbrná Skalice. Důraz byl kladen na zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu v obci. Návrh byl proveden na základě platných norem ČSN.