Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení možnosti rekonstrukce MÚK Vltavská 

   Author: Sochůrek Ondřej; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této bakalářské práce je popsat historické podmínky vzniku mimoúrovňové křižovatky MÚK Vltavská, zhodnotit a posoudit současný stav křižovatky z pohledu motoristické i nemotoristické dopravy. Navrhnout možná řešení ...