Now showing items 1-1 of 1

  • Využití BIM software v oblasti pozemních komunikací 

   Author: Jiří Karásek; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   V této práci je popsána koncepce BIM ve stavitelství. Detailně zaměřena na dopravní stavby. Dále je zpracována studie proveditelnosti návrhu zpevnění dráhy letiště za využití BIM softwaru.