Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh variantního řešení rekonstrukce ulice Ve Strouhách v Praze 6 v režimu dopravně zklidněném 

   Author: Josef Schreier; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Charvátová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením v ulici Ve Struhách v Pražských Dejvicích. Obsahem práce je analýza stávajícího stavu křižovatek, dopravy v klidu, intenzity dopravy. Na základě průzkumů, požadavků Obecního ...