Now showing items 29-48 of 48

   Subject
   seismicity,seismic waves,explosives,blasting,mathematical modelling,probability study,vibration,particle velocities,Plaxis 2D,dynamic module [1]
   seizmicita,seizmické vlny,trhaviny,trhací práce,matematické modelování,pravděpodobnostní studie,kmitání,rychlost vibrací,Plaxis 2D,dynamický modul [1]
   sheeting,parametric study,finite element method,method of dependent pressures [1]
   silniční tunel Stránov, hloubený tunel, zajištění jámy, záporové pažení, hřebíkovaný kotvený svah, tunelové ostění, metoda konečných prvků [1]
   Skupina pilot, metoda Aoki &Velloso, penetrační zkoušky, korelace mezi DP a SPT, zatížení pilot, PLAXIS 3D [1]
   stabilita čelby, odvodněné a neodvodněné podmínky, zeminový štít, bentonitový štít, konsolidace [1]
   statická zkouška piloty, sedání, numerická analýza, Plaxis 3D ,vrtané piloty [1]
   Stavební jáma,zajištění,zemina,kotva,pažení [1]
   Stavební jáma,záporové pažení,nesouvislá pilotová stěna,trysková injektáž,inklinometrie,kotva,piloty [1]
   Tailings material,ore mining,Erdenet,particle size distribution curve,oedometer test,deforming properties,triaxial shear test,direct shear test,friction angle [1]
   temporary steel frame, tunnel cross passage, segmental lining, ensuring lining, underground railway, mechanised tunnelling, numerical modeling, FEM, PLAXIS 2D, SCIA Engineer [1]
   Trysková injektáž,cementová suspenze,injekční směs,pevnost v prostém tlaku,sedimentace,viskozita,Marshův trychtýř,hustota,objemová hmotnost,zkušební vzorek,odvodnění [1]
   tunel, NRTM, NMT, numerické modelování, MKP, primární ostění, vláknobeton [1]
   tunelovací metoda Drill and Blast,faktory ovlivňující ražbu,3D Scanning,emulzní trhavina,trhací práce,klíčové bloky horniny,tunel Vollas [1]
   tunnel face stability, drained and undrained conditions, EPB shield, slurry shield, consolidation [1]
   tunnel, NATM, Drill & Blast, numerical modelling, FEM, primary lining, fibre reinforced concrete [1]
   vysoké nadloží,porušený horninový masiv,horský tlak,tektonická porucha,primární a sekundární napětí horninového masivu,poddajné prvky,NRTM,ADECO-RS,D&B,TM,TBM,Štíty,konvenční ražba,řešení,návrh,porovnán [1]
   zabezpečení zemního svahu,armovaná zemina,opěrná zeď [1]
   Zakládání staveb,historie zakládání staveb,beranění,vibrování,vrtání pilot,maloprůměrové piloty,velkoprůměrové piloty,hloubení,odvodnění,štětovnice,Negrelliho viadukt,dřevěné jímky,ocelové jímky [1]
   Železniční koridory, tunely, primární a sekundární ostění, numerické modelování MKP, betonové konstrukce, ATENA [1]