Now showing items 1-5 of 5

  • Numerické modelování ražby tunelu Joberg 

   Author: Šlajs Petr; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Šach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Obsahem této práce je vytvoření numerických modelů dvou příčných řezů silničního tunelu Joberg v Norsku. Pro výpočet této geotechnické úlohy byl použit program Plaxis 2D, který je založen na metodě konečných prvků. Modelované ...
  • Numerické modelování silničního tunelu Prackovice 

   Author: Břindová Kristýna; Supervisor: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Numerické modelování silničního tunelu Prackovice 

   Author: Břindová Kristýna; Supervisor: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Studie přenosu zatížení mezi horninovým masivem a sekundárním ostěním NRTM tunelů s přihlédnutím k vlivu primárního ostění 

   Author: Trunda Vlastislav; Supervisor: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Využití vláknobetonu pro primární ostění tunelu Považský Chlmec 

   Author: Baláž Martin; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem této diplomové práce je posouzení možnosti využití stříkaného vláknobetonu pro primární ostění dálničního tunelu Považský Chlmec a porovnání alternativního návrhu s realizovaným standardním řešením. Součástí práce ...