Now showing items 57-76 of 78

   Subject
   statická zkouška piloty, sedání, numerická analýza, Plaxis 3D ,vrtané piloty [1]
   Stavební jáma,zajištění,zemina,kotva,pažení [1]
   Stavební jáma,záporové pažení,nesouvislá pilotová stěna,trysková injektáž,inklinometrie,kotva,piloty [1]
   Tailings material,ore mining,Erdenet,particle size distribution curve,oedometer test,deforming properties,triaxial shear test,direct shear test,friction angle [1]
   temporary steel frame, tunnel cross passage, segmental lining, ensuring lining, underground railway, mechanised tunnelling, numerical modeling, FEM, PLAXIS 2D, SCIA Engineer [1]
   trhací práce [1]
   Trysková injektáž,cementová suspenze,injekční směs,pevnost v prostém tlaku,sedimentace,viskozita,Marshův trychtýř,hustota,objemová hmotnost,zkušební vzorek,odvodnění [1]
   tunel [1]
   tunel, NRTM, NMT, numerické modelování, MKP, primární ostění, vláknobeton [1]
   tunelovací metoda Drill and Blast,faktory ovlivňující ražbu,3D Scanning,emulzní trhavina,trhací práce,klíčové bloky horniny,tunel Vollas [1]
   tunnel [1]
   tunnel face stability, drained and undrained conditions, EPB shield, slurry shield, consolidation [1]
   tunnel, NATM, Drill & Blast, numerical modelling, FEM, primary lining, fibre reinforced concrete [1]
   underground structures [1]
   visual programming [1]
   vizuálne programovanie [1]
   vysoké nadloží,porušený horninový masiv,horský tlak,tektonická porucha,primární a sekundární napětí horninového masivu,poddajné prvky,NRTM,ADECO-RS,D&B,TM,TBM,Štíty,konvenční ražba,řešení,návrh,porovnán [1]
   výpočtové navrhovanie [1]
   výrub [1]
   zabezpečení zemního svahu,armovaná zemina,opěrná zeď [1]