Now showing items 17-36 of 78

   Subject
   foundation, drilled piles, settlement, pile load test, numerical analysis,Plaxis 3D [1]
   Foundation,special foundation,impact driving,vibrodriving,drilling large diameters piles,drilling small diameters piles,foundation pit,sheet pile,Negrelli´s viaduct,steel sheet pile cofferdam,wooden sheet pile cofferdam [1]
   GEO5,embankment,consolidation,numerical analysis,FEM [1]
   GEO5,násyp,konsolidace,numerická analýza,MKP [1]
   geotechnical monitoring [1]
   geotechnický monitoring [1]
   Geotechnics,geology,securing of the construction pit,retaining structure,construction pit,comparison of proposal,underground wall,pilot wall,WWTP [1]
   Geotechnika,geológia,zaistenie stavebnej jamy,paženie,stavebná jama,porovnanie návrhov,podzemná stena,pilótová stena,ČOV [1]
   Geotermální energie,energetické geokonstrukce,termo-aktivní konstrukce,energetické základy,energetické tunely,energetické piloty,šíření tepla,teplotní zatížení,tepelné parametry zemin,vyhřívaná vozovka,numerické modelování [1]
   Geothermal energy,energy geostructures,thermo-active structures,energy foundations,energy tunnels,energy piles,heat transfer,thermal load,soil thermal properties,pavement heating,numerical modelling [1]
   Group of piles, Aoki & Velloso method, penetration tests, correlation between DP and SPT values, load on piles, numerical modelling, PLAXIS 3D [1]
   Jet grouting,cement suspension,grout,uniaxial compressive strength,sedimentation,viscosity,Marsh cone,density,unit weight,testing samples,drainage [1]
   kolektory, výpočet zatížení, výpočet vnitřních sil, poklesová kotlina, metoda konečných prvků [1]
   metro D [1]
   negative skin friction, bored piles, consolidation, settlement, load-settlement curve, numerical modeling, Plaxis 3D,foundation of bridge [1]
   negativní plášťové tření, vrtané piloty, konsolidace, sedání, mezní zatěžovací křivka, numerické modelování, Plaxis 3D,založení mostu [1]
   numerical modeling, NATM, Drill&Blast, Joberg ,tunnel [1]
   numerical modelling [1]
   numerické modelování [1]
   numerické modelování, Drill&Blast, Joberg,tunel,NRTM [1]