Now showing items 1-2 of 2

  • Administrativní budova 

   Author: Vratislav Krejča; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Cíl této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro administrativní budovu a statickým výpočtem navrhnout a posoudit nosné prvky v tomto objektu. Systém „two by four“ neboli lehký dřevěný skelet tvoří nosnou ...
  • Multifunkční kulturní centrum v Trutnově 

   Author: Kateřina Outratová; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Thöndel Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Práce se zabývá budovou společenského centra v Trutnově ze statického hlediska. Jedná se o objekt skeletového konstrukčního systému s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 30,3 x 48,1 m. Řešená budova má jedno podzemní podlaží ...