Now showing items 1-1 of 1

  • Požární ochrana nástřikem na bázi H-Cementu 

   Author: Jakub Šejna; Supervisor: Wald František; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce je zaměřena na požární ochranu nástřikem na bázi hybridního cementu. Součástí práce je popis materiálu, jeho vlastností za zvýšených teplot, návrh receptur pro běžné a lehčené malty pro ochranu ocelových ...