Now showing items 1-17 of 17

  • Lávka pro chodce přes Lužnici 

   Author: Drábek Vojtěch; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Projekt bakalářské práce se zabývá návrhem lávky ve městě Soběslav přes řeku Lužnici. Práce je složena z technické zprávy, statického výpočtu a výkresové části. Technická zpráva obsahuje shrnutí a opodstatnění projektu. ...
  • Možnosti detekce poškození předpínací výztuže metodou MMM 

   Author: Tomáš Dejmek; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Obsahem této práce je shrnutí problematiky koroze předpínacích lan v předpjatém betonu a navržení experimentu pro novou nedestruktivní metodu zjišťování poškození předpínacích lan. Tato metoda je založena na magnetické ...
  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Berounský drncák" 

   Author: Luongová Ngoc Anh; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Předmětem této bakalářské práce je podrobná prohlídka a přepočet stávajícího železničního mostu v Praze-Zbraslav. Při podrobné prohlídce byl ověřen skutečný stav mostního objektu. Podle zjištěných skutečností byl vyhodnocen ...
  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu v České Lípě 

   Author: Palášthy Dominik; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předložená práce se věnuje popisu technického a konstrukčního řešení hlavní nosné konstrukce ocelového železničního jednokolejné mostu s dolní mostovkou. Složený je ze dvou jednoduše uložených nýtováných nosníků, příčníků, ...
  • Prohlídka a přepočet lávky přes D1 v Praze - Chodově 

   Author: Benedikt Vojtěch; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Prohlídka a zatížitelnost železničního mostu ve Zdislavě 

   Author: Vůjtěch Jakub; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem práce je stanovení zatížitelnosti a přechodnosti jednokolejného železničního mostu ve Zdislavě. Stanovení je prováděno na základě prohlídky mostního objektu, zjištění jeho stavu, vad a poruch. Byl vypracován výpočetní ...
  • Prohlídka Čechova mostu v Praze 

   Author: Koníček Michal; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prohlídka lávky pro chodce přes Smíchovské nádraží 

   Author: Bakštein Viktor; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prohlídka silničního mostu v Praze v ulici Bohdalecká 

   Author: Popp Pavel; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Prohlídka železničního mostu přes Bělehradskou ulici v Praze 

   Author: Heinz Ivo; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Prohlídka železničního mostu přes Botič v Praze 

   Author: Muška Filip; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Prohlídka železničního mostu přes ulici Pernerova v Praze 

   Author: Klemsa Tadeáš; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Prohlídka železničního mostu přes ulici Prvního pluku v Praze 

   Author: Stančík Vojtěch; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Prohlídka železničního mostu přes Vltavu v Praze 

   Author: Schoval František; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Prohlídka, zatížitelnost a přechodnost železničního mostu 

   Author: Simona Klofcová; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce je podrobná prohlídka stávajícího železničního mostu a následný přepočet zatížitelnosti a přechodnosti. Při podrobné prohlídce byla konstrukce přeměřena, zjištěn její stav a proveden podrobný ...
  • Rekonstrukce železničního mostu v Chomutově 

   Author: Jaroslav Pajdučák; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování rekonstrukce integrovaného železničního mostu v Chomutově. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří zabetonované ocelové nosníky proměnné tloušťky. Celkem se na mostě nachází 2 x 7 ...
  • Únavová životnost železničního mostu na Výtoni 

   Author: Kramoliš Filip; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této bakalářské práce jestanovit zbytkovou životnost historického mostu pod Vyšehradem s ohledem na únavové zatížení. Pro dosažení cíle jde o vypracování numerického 3D modelu mostu a na něm následně pomocí dynamické ...