Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza požární odolnosti keramobetonových překladů 

   Author: Alžběta Gaudynová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Jedním z důležitých požadavků, které je potřeba zohlednit při návrhu konstrukcí, je požární odolnost. Požární odolnost keramobetonových prvků se ve většině případů určuje pomocí požárního experimentu, protože výpočetní ...
  • Experimentální analýza betonu při extrémně nízkých teplotách 

   Author: Václav Vild; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Ideální teploty pro betonáž, které uvádějí předpisy, se pohybují v rozmezí od 10 °C do 23 °C. Těch však nelze vždy dosáhnout. Je tedy nutné zjistit, jak se beton chová při nízkých teplotách, které mohou nastat v zimním ...
  • Metody měření pórového tlaku v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Author: Jan Tomáš; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Gaudynová Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Práce je věnována pórovému tlaku v betonu a jeho měřením při vysokých teplotách. V první kapitole jsou představeny vlastnosti a chování betonu za vysokých teplot. Druhá kapitola je dále věnována samotnému pórovému tlaku v ...