Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh konstrukce bytového domu s komerčními prostory 

   Author: Eva Pankova; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce je zaměřena na optimalizace konstrukčního systému a návrh vybraných konstrukčních prvku bytového domu s komerčními prostory. Vstupním podkladem pro tuto práci je projektová dokumentace ve stupni DSP. V ...
  • Návrh nosné konstrukce vícepodlažní administrativní budovy 

   Author: Kamila Jasanská; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Smutek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Cílem diplomové práce je vypracování návrhu nosné konstrukce vícepodlažní administrativní budovy podle architektonicko-stavebních podkladů. V diplomové práci je řešeno ověření ztužení objektu, podrobný návrh nosné konstrukce ...