Now showing items 1-3 of 3

  • Konstrukční návrh bílé vany bytového domu, Brno 

   Author: Temirlan Mamataziz uulu; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Obsahem touto diplomové práce je návrh základové desky a železobetonových stěn podzemního podlaží osmi podlažního bytového domu s ohledem na mezní stav šířky trhlin. Bylo řešeno založení objektu. Byly řešeny jednotlivé ...
  • Posouzení požární odolnosti železobetonových desek pomocí různých výpočetních metod 

   Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Pařízek Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Tato práce se zabývá modelováním 1D přestupu tepla v konstrukci a posouzením konstrukce z hlediska požární odolnosti. Popisuje důležitá vstupní data pro modelování – např. nominální teplotní křivky, parametrickou křivku a ...
  • Statické řešení vybraných prvků na budově Nového divadla v Plzní 

   Author: Tereza Genserová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Sedláček Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce je zaměřena na statické řešení vybraných částí na budově Nového divadla v Plzni. Hlavní částí práce je návrh dvou stěnových nosníků, který byl proveden pomocí metody příhradové analogie. Pro posouzení ...