Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace návrhu letmo betonovaného dálničního mostu 

   Author: Jiří Keclík; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Kužník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem letmo betonovaného mostu na dálnici D11 v úseku Trutnov – státní hranice ČR/Polsko. První část se věnuje popisu problematiky letmo betonovaných konstrukcí a tématu optimalizace. Další tři ...