Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální stanovení podélného odporu bezstykové koleje na mostech 

   Author: Bláha Filip; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Bartaloš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem mé diplomové práce je vyhodnocení provedeného experimentu, při němž byl zkoumán úsek koleje, jež by zřízen za podmínek, které se co nejvíce blíží koleji na mostním objektu. Naměřené parametry byly porovnávány s ...