• Specifika návrhu intergrovaných mostů 

      Autor: Vojtíšek Petr; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Drahorád Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
      První část této bakalářské práce se věnuje popisu a rozdělení integrovaných mostů. Druhá část je tvořena parametrickou studií integrovaných mostů podle Metodického základu TP Integrované mosty od M. Drahoráda a M. Foglara. ...