• Návrh integrovaného UHPFRC mostu 

      Autor: Voříšek Jan; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Seidl Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
      Tato práce se zabývá návrhem nového předpjatého integrovaného mostu v extravilánu u obce Smrčná. Nosná konstrukce je tvořena třemi předem předpjatými nosníky ve tvaru řeckého písmene pí. Materiálem hlavní nosné konstrukce ...