Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh integrovaného UHPFRC mostu 

   Author: Voříšek Jan; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Seidl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá návrhem nového předpjatého integrovaného mostu v extravilánu u obce Smrčná. Nosná konstrukce je tvořena třemi předem předpjatými nosníky ve tvaru řeckého písmene pí. Materiálem hlavní nosné konstrukce ...
  • Návrh předpjatého jednotrámového mostu 

   Author: Prokop Vlastimil; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Seidl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nového nadjezdu, který převádí lesní cestu přes dálnici D1. Jedná se o jednotrámovou dodatečně předpjatou konstrukci o dvou polích rozpětí 24,00 + 24,00 m. Střední pilíř je do nosné ...
  • Návrh zavěšeného mostu přes Labe 

   Author: Babica Jan; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Seidl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem zavěšeného mostu na estakádě přes Labe a k tomu odpovídající výkresové dokumentace. K návrhu konstrukce a jejímu výpočtu a posouzení slouží model vytvořený v programu SCIA Engineer 16.1, ...