Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh lávky pro pěší a cyklisty přes Malý Dunaj 

   Author: Iványiová Lucia; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je studie, návrh a předběžné posouzení konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Malý Dunaj v obci Jahodná (Slovenská republika). Jedná se o návrh novostavby v místě stávající konstrukce ...
  • Návrh nosné konstrukce zavěšené lávky pro pěší 

   Author: Hana Svěráková; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   V bakalářské práci řeším návrh a posouzení konstrukce zavěšené lávky. Lávka má sloužit zejména pěší a cyklistické dopravě, případně pro průjezd vozidel Zdravotnické záchranné služby a obslužným vozidlům. Navržené statické ...
  • Návrh zesílení stávajícícho železobetonového mostu 

   Author: Hornof Max; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá zesilováním železobetonových nosných konstrukcí. V práci je nejdříve zpracována rešerše na způsoby zesilování. Dále je zpracován návrh zesílení stávajícího mostu externím předpětím. Návrh ...