• Návrh lávky pro pěší a cyklisty přes Malý Dunaj 

      Autor: Iványiová Lucia; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Petřík Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Předmětem bakalářské práce je studie, návrh a předběžné posouzení konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Malý Dunaj v obci Jahodná (Slovenská republika). Jedná se o návrh novostavby v místě stávající konstrukce ...