• Silniční most Dráchov 

      Autor: Klimeš Ondřej; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Hrdoušek Vladislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Práce se zabývá návrhem silničního mostu v obci Dráchov přes řeku Lužnici. První část je studie, kde jsou posouzeny tři varianty, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je navržena ve zbytku práce detailněji. Jedná se o ...