• Beton s recyklovaným kamenivem a jeho mechanické a deformační vlastnosti 

      Autor: Kavanová Denisa; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Frantová Michaela
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
      Tato bakalářská práce se zabývá recyklací betonu a možnostmi použití betonového recyklátu jako kameniva do nového betonu. Kromě analýzy současné podoby recyklace betonových odpadů v ČR i ve světě, zkoumá klady a zápory ...