Now showing items 1-20 of 38

  • Adjustace materiálového modelu vláknobetonu 

   Author: Lišková Kateřina; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Alternatinvní řešení napojení průmyslové zóny v Třinci - Balinách na silnici II/468 

   Author: Tomáš Čihulek; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato práce se zabývá návrhem alternativního řešení konstrukce mimoúrovňového napojení průmyslové zóny v Třinci - Balinách na silnice II/468. V teoretické části práce jsou popsány základní informace o obloukových mostech ...
  • Analytické řešení bezmonentové střednice přesypaného mostu 

   Author: Chrásková Patricie; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza chování přesypané prefabrikované ŽB klenby při výstavbě 

   Author: Slanina Jan; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Demolice segmentového mostu na D8 ve Stadicích 

   Author: Stöhr Jiří; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-02)
  • Návrh betonové rámové konstrukce SO 14-24-01 Boršov - Křemže, železniční jednokolejný most v km 4,172 

   Author: Vlnatý Jakub; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Liko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Cílem této bakalářské práce je návrh železničního rámového předpjatého mostu pro přemostění koryta řeky. Hlavní náplní je analýza chování předpjatého rámu a statické řešení mostu. Výpočty vnitřních sil byly provedeny pomocí ...
  • Návrh betonové vyhlídkové věže 

   Author: Prášilík Jiří; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh extra-dosed lávky pro pěší v Praze - Vysočanech 

   Author: Honců Jan; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh konstrukce chladící věže jaderné elektrárny 

   Author: Prchlík Jiří; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Návrh lávky "Božkov" v Plzni 

   Author: Pěchoučková Simona; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Předmětem mé bakalářské práce je návrh konstrukce lávky pro pěší přes řeku Úslavu v městské části Božkov v Plzni. Jedná se o alternativní návrh stávající lávky. Vytvořila jsem několik návrhů a následným porovnáním výhod a ...
  • Návrh lávky "Černý Kříž" 

   Author: Zíma Jakub; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh lávky "Černý kříž" přes Studenou Vltavu 

   Author: Roth Peter; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh lávky pro pěší s užitím UHPC 

   Author: Rudolfová Michaela; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh lávky přes městskou komunikaci s užitím vysokopevnostních betonů 

   Author: Linda Oldřich; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh lávky přes ulici Rokycanskou v Plzni 

   Author: Vrba Pavel; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro chodce přes Rokycanskou ulici v Plzni. V první části se práce zaměřuje na průzkum již existujících lávek v Praze a Plzni, kde je zkoumána jejich funkční podstata. Druhou ...
  • Návrh lávky přes Vydru 

   Author: Kymla Štěpán; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh lávky Rychtářka v Plzni 

   Author: Junková Aneta; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem lávky Rychtářka v Plzni. Vede přes pozemní komunikaci a jedná se o její alternativní návrh. V rámci studie bylo vyhotoveno několik variant, poté byla jedna vybrána. Jejím chováním se ...
  • Návrh mostu Kattenohl 

   Author: Pavel Horák; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem této práce je návrh předpjatého mostu poblíž obce Kattenohl v Německu. Konstrukce bude betonována na posuvné skruži. Výsledkem práce je návrh konstrukční varianty včetně posouzení a analýzy namáhání ve stavebních ...
  • Návrh mostu Kulmrich 

   Author: Miloš Kopecký; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Hlavním tématem mé bakalářské práce je návrh a posouzení dvou konstrukčních variant dálničního mostu Kulmrich v Německu. Jedná se o alternativní návrh stávajícího mostu. Návrh ideálního řešení, porovnání výhod a nevýhod ...
  • Návrh nadjezdu přes hluboký zářez 

   Author: Nerad Jiří; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Zíka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-28)
   Tato bakalářská práce obsahuje rešerši na téma obloukových mostů s příklady realizovaných obloukových nadjezdů přes dálnice a zjednodušený návrh konkrétního betonového obloukového nadjezdu přes dálnici v hlubokém zářezu. ...