Now showing items 1-20 of 47

  • Analýza dostupných výpočetních programů pro posuzování požární odolnosti betonových konstrukcí 

   Author: Kasa Jan; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukční řešení zelené fasády 

   Author: Haber Josef; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a pozdějším návrhem vertikální vegetační konstrukce, známou též jako zelená fasáda. Práce se zabývá vlivy tohoto řešení na vnitřní prostředí budov, stejně tak jako na vliv celé stavby ...
  • Navrhování štíhlých železobetonových sloupů 

   Author: Lichtenberg Petr; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce porovnává výpočetní postupy při navrhování betonových štíhlých sloupů. V teoretické části je popsána problematika štíhlých sloupů, metody a postupy výpočtů.V praktické části jsou popsány algoritmy výpočtu ...
  • Návrh nosné konstrukce administrativní budovy 

   Author: Reichl David; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Vinkler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce administrativní budovy umístěné v ulici Pekařská. Cílem práce je návrh konstrukční varianty nosného systému. V rámci předběžného a podrobného ...
  • Návrh nosné konstrukce obchodní haly 

   Author: Habruň Marek; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Návrh nosné konstrukce Vily Zapova 

   Author: Jasanská Kamila; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu nosné konstrukce Vily Zapova podle architektonicko-stavebních podkladů. V bakalářské práci je řešeno předběžné ověření stability objektu, podrobný návrh nosné konstrukce vybraných ...
  • Návrh nosné konstrukce výrobní haly 

   Author: Fencl Filip; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Hlavním cílem této práce je koncepční návrh nosné konstrukce haly. Tohoto cíle je dosaženo volbou materiálového řešení v kombinaci s vhodným konstrukčním systémem. Při výpočtu zatížení a návrhu nosné konstrukce se vycházelo ...
  • Návrh nosné železobetonové konstrukce administrativní budovy a posouzení její požární odolnosti 

   Author: Nováková Martina; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Numerická analýza průhybů železobetonových nosníků 

   Author: Nedomová Karolina; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Hlavním cílem této práce je vytvoření pomůcky pro výpočet průhybů na železobetonovém nosníku obdélníkového průřezu namáhaném spojitým zatížením. Dalším cílem je popsání všech vztahů, postupů a metod, které tato pomůcka při ...
  • Numerická analýza trhlin železobetonových prvků namáhaných ohybovým momentem a normálovou silou 

   Author: Holan Jakub; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Hlavním cílem této práce je vytvoření pomůcky pro výpočet napjatosti a charakteristické šířky trhlin obdélníkového průřezu. Dalším cílem je pak přehledné popsání všech vztahů, postupů a metod, které pomůcka při výpočtu ...
  • Požární řešení - Dům s pečovatelskou službou, Trója 

   Author: Moravec Petr; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Požární řešení - Muzeum paroplavby 

   Author: Šandová Aneta; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Požární řešení - Polyfunkční budova Kotlářka 

   Author: Součková Jana; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Požární řešení - Polyfunkční dům na Vinohradech 

   Author: Čermák Petr; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Požární řešení - veslařský klub 

   Author: Havel Aleš; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce má čtyři základní části. První část je věnována revizi zadaných výkresů veslařského areálu, jak s ohledem na požární bezpečnost, tak s ohledem na statiku objektu. Ve druhé části je vypracováno podrobné ...
  • Požární řešení administrativně-technologického objektu 

   Author: Kloida Václav; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Müller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je požární řešení administrativně technologického objektu zázemí pro budoucí výrobní halu, na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce zahrnuje revizi architektonického řešení, ...
  • Požární řešení administrativní budovy v Liberci 

   Author: Rajman Daniel; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Předmětem řešení této bakalářské práce je administrativní budova v Liberci na základě zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a zahrnuje požárně ...
  • Požární řešení bytového domu 

   Author: Douša Miroslav; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce řeší požárně bezpečnostní řešení a statický návrh vybraných konstrukčních prvků vybraného bytového domu. Práce je koncipována do čtyř částí. První část se zabývá revizí stavební části. Jde o zhodnocení ...
  • Požární řešení bytového domu na Kladně 

   Author: Makovec Pavel; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Požární řešení bytového domu Nebušice 

   Author: Vojta Tomáš; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)