Now showing items 1-2 of 1

    modeling of vapor condensation,MuPIF,OOFEM,nonstationary heat conduction,Object-oriented programming,PYTHON (1)
    modelování kondenzace vodní páry,MuPIF,OOFEM,nestacionární vedení tepla,objektově orientované programování,PYTHON (1)