Now showing items 1-3 of 1

    nelineární analýza metodou konečných prvků (1)
    nonlinear finite element analysis (1)
    náhodná pole (1)