Now showing items 1-2 of 2

  • Modely zatížení chodci na lávkách pro pěší 

   Author: Štěpánek Jan; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Pohl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby modelování zatížení chodci. Za tímto účelem byl vytvořen program, jehož pomocí je možné sestavit dvourozměrné prutové modely konstrukcí a provést jejich dynamickou analýzu. Jsou zde ...
  • Odezva konstrukce lávky pro pěší na dynamické zatížení 

   Author: Mužík Jan; Supervisor: Pohl Karel; Opponent: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)