Now showing items 1-6 of 6

  • Dynamická analýza lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud 

   Author: Berková Karolína; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud. Úvodní kapitoly krátce popisují teoretickou a experimentální dynamiku stavebních konstrukcí. Práce obsahuje popis provedeného ...
  • Dynamická analýza tribuny 

   Author: Hubka Jiří; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentem na dynamickou analýzu montované tribuny postavené v Novém Městě na Moravě k příležitosti světového poháru v biatlonu. V první části je krátká rešerše dynamických experimentů ...
  • Modely zatížení chodci na lávkách pro pěší 

   Author: Štěpánek Jan; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Pohl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby modelování zatížení chodci. Za tímto účelem byl vytvořen program, jehož pomocí je možné sestavit dvourozměrné prutové modely konstrukcí a provést jejich dynamickou analýzu. Jsou zde ...
  • Návrh budovy dle Eurokódu 8 a ověření jinými přístupy 

   Author: Bendík Lukáš; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Makovička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Porovnání metod výpočtu odezvy na seismické zatížení 

   Author: Kučerová Kateřina; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá účinky seismického zatížení na stavební konstrukce. Práce popisuje metody, jak definovat a aplikovat seismické zatížení dle Eurokódu 8. Pro výpočet odezvy na seismické zatížení byla použita metoda ...
  • Sezmická analýza železobetonového mostu 

   Author: Prokšíková Lenka; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Makovička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)