Now showing items 1-1 of 1

    Lávka pro pěší, modální analýza, vlastní tvar, vlastní frekvence, vynucené kmitání, odezva, zatížení chodci, pohlcovač kmitání (1)