Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroje personálního managementu ve stavebnictví 

   Author: Michaela Militká; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Šerák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zaměřuje na personální řízení ve stavebnictví. Cílem je poukázat na specifika trhu, která ovlivňují osoby pracující v tomto prostředí a na základě toho nastínění ideálních řešení pro práci s lidmi. ...