Now showing items 1-2 of 2

  • Potenciál zhodnocení nemovité věci modernizací 

   Author: Šárka Fialová; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Krulický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Diplomová práce se zabývá posouzením potenciálu zhodnocení nemovité věci modernizací. Zhodnocení bylo posouzeno aplikací oceňovacích metod a následným stanovením tržních hodnot po provedení definovaných variant stavebních ...
  • Tržní ocenění bytového domu a vyhodnocení investice 

   Author: Vratislav Borský; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Diplomová práce se zabývá tržním oceněním bytového domu ve Vokovicích a vyhodnocením efektivnosti investice do jeho nákupu a modernizace. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická, obsahuje metodiku ...