Now showing items 1-1 of 1

  • Využití regresní analýzy v oceňování nemovitých věcí 

   Author: Markéta Raková; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tématem diplomové práce je využití statistických metod v oceňování nemovitých věcí, konkrétně aplikace vícenásobné regresní analýzy. V teoretické části jsou popisovány obvyklé přístupy k tržnímu oceňování nemovitých věcí ...