Now showing items 1-2 of 2

  • Investiční záměr výstavby a provozování budovy v Praze 

   Author: Tomáš Jucovič; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Sekyra Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Diplomová práce je věnována tématům oceňování nemovitostí a vyhodnocení investičního záměru do nemovitosti. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První část práce se zabývá teorií, obsahuje popis základních ...
  • Tržní ocenění rodinného domu a vyhodnocení investice 

   Author: Jana Soprová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Škoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá oceněním rodinného domu a stanovením nákladů na rekonstrukci objektu. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část popisuje základní pojmy a metody v oceňování nemovitostí a rozpočtování. ...