Now showing items 1-3 of 3

  • Investiční záměr - výstavba obalovny asfaltových směsí 

   Author: Petr Zach; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Helma Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce "Investiční záměr - výstavba obalovny asfaltových směsí" se zabývá teoretickým záměrem výstavby a provozu obalovny. V teoretické části se práce věnuje členění a skladbám silničních komunikací, jejich správcům, ...
  • Podnikatelský plán výstavby a provozování mateřské Montessori školy v Nebřenicích 

   Author: Oldřich Pokorný; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Povýšil Bohdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Tato závěrečná diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem výstavby a provozu mateřské Montessori školy v Nebřenicích. První část práce je věnována objasnění teoretických pojmů spojených s danou problematikou. Druhá ...
  • Vyhodnocení investice do nemovitosti určené k pronájmu 

   Author: Daniel Randa; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Řezáčová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Diplomová práce se zabývá tématem vyhodnocení investice do nemovitosti určené k dlouhodobému pronájmu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje základní pojmy tykající se investic do ...