Now showing items 1-4 of 4

  • Efektivnost investice do nemovitostí 

   Author: Anastasija Gubytska; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Řezáčová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do nemovitosti určené k dlouhodobému pronájmu. Práci tvoří teoretická a praktická část. Teoretická část se věnuje vysvětlení problematiky v oblasti investování. V teoretické ...
  • Investiční záměr využití objektu výpravní budovy Teplice v Čechách 

   Author: Natálie Štefanovičová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Sviták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním investičního záměru projektu osobního nádraží v železniční stanici Teplice v Čechách. Jedná se o projekt rekonstrukce budovy. V úvodu práce popisuji důvod vybrání daného tématu a jaký ...
  • Podnikatelský záměr budoucího využití objektu prodejny smíšeného zboží v obci Bystré v Orlických horách 

   Author: Lenka Horáková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Ježek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru budoucího využití prodejny potravin v obci Bystré v Orlických horách. Práce je dělena na dvě hlavní části. V první části je popsán stávající objekt včetně jeho ...
  • Porovnání dvou variant developerského projektu na konkrétní pozemek v k. ú. Zličín 

   Author: Marek Požár; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Smejkal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce je zaměřena na ekonomické vyhodnocení konkrétního developerského projektu. V teoretické části je vysvětlen pojem developerský projekt. V návaznosti jsou popsány jeho fáze, způsoby financování a možná rizika. ...